Zaviedli sme e-PN (elektronickú PN-ku)

 Od 1. júna 2022  sme v našej ambulancii zaviedli systém elektronickej PN. Informácia o práceneschopnosti sa elektronicky odošle do NCZI, odkiaľ sa potrebné údaje dostanú do Sociálnej poisťovne. Tá ich sprístupní pacientovi aj zamestnávateľovi. To všetko sa stane do niekoľkých minút.

Zamestnávateľ automaticky dostane  informáciu  o tom, že Vám bola vystavená ePN  (pričom zamestnávateľ nebude mať informáciu o Vašej diagnóze) . Nebudete musieť v Sociálnej poisťovni osobitne žiadať o tzv. nemocenské ani  zbytočne osobne navštevovať ambulanciu kvôli tzv.  "prechodke", zamestnávateľ bude mať informáciu o ďalšom trvaní Vašej PN od Sociálnej poisťovne. 

V mnohých prípadoch nebude potrebná ani Vaša osobná návšteva ambulancie pri samotnom vystavení ePN. Po telefonickej konzultácii s Vami napr. v prípade úrazu, pandemickej PN alebo odporučení práceneschopnosti iným lekárom Vám ePNku po splnení potrebných podmienok vystavíme.

Najväčšou výhodou ePN je teda úspora času pre pacienta aj lekára.