Očkovanie proti pneumokokom a čiernemu kašľu (pertussis)

 Očkujeme proti pneumokokom novou vakcínou ktorá pokrýva 20 sérotypov tohoto vyvolávateľa závažných ochorení ako sú zápaly pľúc či menigitídy. Výhodou je, že po očkovaní touto vakcínou nie je potrebné preočkovanie. Očkovanie je bezplatné pre ľudí nad 59 rokov alebo pre určité ohrozené skupiny.
  V rámci očkovania proti tetanu (preočkováva sa každých 15 rokov), sa zároveň odporúča očkovať proti čiernemu kašľu (kombinovanou vakcínou proti týmto ochoreniam vrátane záškrtu). Toto očkovanie sa odporúča najmä členom rodín, ktoré žijú v jednej domácnosti (rodičia, starí rodičia a pod.) s malými deťmi, ktoré ešte nemajú získané protilátky proti ochoreniu . Tiež sa odporúča tehotným ženám v 3. trimestri tehotenstva alebo tesne po pôrode pre ochranu dieťaťa. Bližšie informácie môžete získať u sestry alebo lekára. Vaša ambulancia.