Novinky v činnosti ambulancie od 1. januára 2024

Milí naši pacienti  a priaznivci,

 aj v novom roku sa budeme  snažiť o to, aby bol Váš kontakt s našou ambulanciou jednoduchý a efektívny. Chceme, aby ste boli vyšetrení kvalitne, medicínsky správne a aby ste nestrácali zbytočne svoj čas čakaním. Preto upravujeme systém práce v ambulancii.


 Chcete sa objednať na vyšetrenie ?

1.   Jednoducho kliknite na našej stránke www.lekarhrinova.sk na odkaz objednať sa na vyšetrenie, kde si môžete zvoliť termín a čas vyšetrenia.

2.   Alebo zavolajte na nové číslo ambulancie  0915372496

medzi 13,00 a 13,45 hod (najlepšie aspoň deň vopred)

3.   Alebo zašlite  sms  na tel. č. 0915372496 s uvedením  dátumu a približného času, na ktorý sa chcete objednať. Následne Vás budeme kontaktovať.

Výhoda objednania? Objednaných pacientov vybavujeme prednostne / okrem akútnych stavov, ktoré posúdi lekár alebo sestra/.

Ostatní pacienti budú pri návšteve ambulancie  vybavovaní podľa časenky. Počet časeniek na daný deň je obmedzený.


Chcete si objednať lieky?

1.   Jednoducho kliknite na našej stránke www.lekarhrinova.sk na odkaz Objednať lieky.

2.   Alebo zavolajte na nové číslo ambulancie  0915372496 v čase od 13,00 do 13,45 hod.

3.   Alebo zašlite  sms  na tel. č. 0915372496 s uvedením Vášho mena, dátumu narodenia a názvu lieku.

 

Chcete si objednať prevoz sanitkou?

Pošlite sms, kde uvediete termín vyšetrenia /deň, hodinu/, miesto vyšetrenia /t.j.názov  a sídlo ambulancie/. Pre  upresnenie údajov Vás budeme spätne telefonicky kontaktovať.


Chcete zistiť informácie týkajúce sa prevádzky ambulancie?

 Našu stránku lekarhrinova.sk alebo tel. číslo 0915372496 môžete využívať aj na rôzne otázky týkajúce sa napr. termínu dovolenky v ambulancii, očkovania atď.

 Prosíme Vás o obmedzenie telefonických kontaktov ambulancie v čase do 13. hodiny                     v prípadoch, ktoré nie sú urgentné /napr. volania kvôli objednaniu liekov a pod./. Lekár aj sestra aj lekár sa musia primárne venovať pacientom a povinnostiam v ambulancii.

Vo vyhradenom  popoludňajšom čase sa Vám môžeme plne venovať. Pokiaľ  nám to prevádzka ambulancie dovolí, budeme Vás kontaktovať aj počas dňa.  

Ďakujeme za podporu. Spoločne naplníme naše obojstranné predstavy o optimálnom fungovaní ambulancie.

 

 Prajeme Vám veľa zdravia.